โสมแดง กับ โสมขาว ต่างกันอย่างไร?

โสมขาวและโสมแดง จริงๆ แล้วคือโสมชนิดเดียวกกัน ที่มาจากรากโสมสดสด ที่เก็บเกี่ยวจากไร่ แตกต่างกันที่ขึ้นตอนและกรรมวิธีในการแปรรูปหรือการผลิตนั้นเอง

ปิดความเห็น บน โสมแดง กับ โสมขาว ต่างกันอย่างไร?

จินเซนโนไซด์ สารสำคัญที่อยู่ในรากโสมเกาหลี

จินเซนโนไซด์ (Ginsennoside) เป็นตัวกำหนดคุณภาพของโสม จากการวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์โสมในเชิงวิทยาการและเทคโนโลยี พบว่าสารจินเซนโนไซด์ที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของรากโสมมีสัดส่วนดังนี้

ปิดความเห็น บน จินเซนโนไซด์ สารสำคัญที่อยู่ในรากโสมเกาหลี