โรคความดันโลหิตสูงกับโสมแดงเกาหลี

โรคความดันโลหิตสูง หรือที่ทางการแพทย์เรียกกันว่า ภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึงภาวะที่ค่าความดันโลหิตมากกว่า 140/90 mmHg เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ส่วนมากมักจะพบในวัยผู้ใหญ่ โดยพบได้สูงถึงประมาณ 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และจะพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุเป็นต้นไป

ปิดความเห็น บน โรคความดันโลหิตสูงกับโสมแดงเกาหลี