โรคความดันโลหิตต่ำกับโสมแดงเกาหลี

โรคความดันโลหิตต่ำ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะที่ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่า 90/60 mmHg ผู้ป่วยบางรายที่มีความดันโลหิตต่ำ แต่ไม่พบอาการผิดปกติอื่นๆ ในทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นคนสุขภาพปกติดีและไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา

ปิดความเห็น บน โรคความดันโลหิตต่ำกับโสมแดงเกาหลี