โสมแดง กับ โสมขาว ต่างกันอย่างไร?

โสมแดง กับ โสมขาว ต่างกันอย่างไร?

โสมขาวและโสมแดง จริงๆ แล้วคือโสมที่มากจากรากโสมสดสด ที่เก็บเกี่ยวจากไร่ แตกต่างกันที่ขึ้นตอนและกรรมวิธีในการแปรรูป แต่โสมแดงจะมีขั้นตอนที่พิเศษกว่าโสมขาวเท่านั้นเอง

โสมขาว

คือการนำรากโสมสดๆ มาล้างทำความสะอาด จากนั้นจะถูกนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง และนำไปตากแดดนาน 1 สัปดาห์ จากรากโสมสดจะมีลักษณะเป็นรากโสมแห้งมีสีขาวซีด จึงเรียกว่าโสมขาว

โสมแดง

นั้นเกิดจากการนำเอาโสมขาว นำไปอบแห้งด้วยอุณหภูมิสูงที่ 90-95 องศา ประมาณ 4 ชั่วโมงขึ้นไปจากนั้นก็นำไปตากจนรากโสมแห้งสนิดนาน 1 สัปดาห์ จนได้รากโสมที่มีลักษณะแห้งและแข็ง มีสีน้ำตาลเข้ม หรือ สีแดง จึงเรียกว่าโสมแดง ซึ่งสรรพคุณและสารสำคัญต่างๆ จะมีมากกว่าโสมขาว ที่สำคัญราคาของโสมแดงนั้นจะมีราคาแพงกว่าโสมขาว

รากโสมแดงและโสมขาวนี้ก็จะถูกนำมาแปรรูปโดยการสกัดด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศสตร์ ภายใต้การควบคุมในห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ สำหรับผู้บริโภคจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทที่มีที่มาและไว้ใจได้เท่านั้น