การเพาะปลูกโสมเกาหลี และวงจรชีวิตของโสม

การเพาะปลูกโสมเกาหลี และวงจรชีวิตของโสม

การเพาะปลูกโสมเกาหลี บนคาบสมุทรเกาหลี โสมขึ้นอยู่ทั่วประเทศ โสมสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ บนเทือกเขาหลายแห่ง ที่บริเวณตอนเหนือของ คาบสมุทรเกาหลี ที่ความสูง 100-800 เมตร เหนือน้ำทะเล ในประเทศเกาหลีใต้ สภาพดินและพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมของเกาหลี โสมสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของเกาหลี เพราะตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของซีกโลกเหนือ ซึ่งมีสภาพดินและภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่ การเจริญเติบโตของโสม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างหนึ่งของโสมคือ มีความต้องการที่สภาพแวดล้อมเฉพาะสูงมาก ถ้าต้องการให้การเพาะปลูกประสบผลดี การทำให้โสมปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่แตกต่าง ไปจากเดิมเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเมื่อนำมาปลูกที่อื่น รูปร่าง คุณภาพ และประสิทธิผลจะแตกต่างจากโสมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ เกาหลีจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นพื้นที่ที่ดีที่เหมาะสำหรับการปลูกโสม และโสมเกาหลีก็ได้รับ การพิจารณาให้เป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก

การเพราะปลูกโสมเกาหลี

สภาพแวดล้อมในธรรมชาติสำหรับโสม

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเพาะปลูกโสมให้คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ของโสมป่า ต้องการปัจจัยต่างๆ ที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้

  • ภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 0.9 องศา – 13.9 องศา
  • 20-25 องศาในฤดูร้อน หากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 35 องศา จะเกิดความเสียหายทางสรีรวิทยา
  • ปริมาณฝนตลอดปี ควรเป็น 700-2,000 มิลลิเมตร ปริมาณที่เหมาะสมที่สุดคือ 1,000-1,300 มิลลิเมตร ต้องการหิมะตกเป็นครั้งคราว
  • ความต้องการแสง โสมเป็นพืชชอบแสงปานกลาง ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้รับแสงโดยตรง
  • ดินที่มีปริมาณไนโตรเจนไม่มากเกินไป ต่ำกว่า 100ppm กรดฟอสฟอริค 70-200ppm
  • และเบสทดแทนในปริมาณที่เหมาะสม ด่าง 0.2-0.5me/100g, ปูนขาว 2.0-4.5me/100g,แมกนีเซียม 1.0-3.0me/100g จะดีที่สุด สภาพของกรด-ด่างของดินที่เหมาะสม คือ ค่าพีเอช 5.0-6.0
  • ตำแหน่งภูมิประเทศ พื้นที่ค่อยๆ ลาดลงต่ำ หันหน้าไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะดีที่สุด แม้จะเป็นพื้นที่ราบ หากมีการระบายน้ำดีก็จัดว่าเหมาะสม
  • ดินอุดมซุยอินทรีย์ คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติของโสม นับว่าจำเป็น สภาพดินที่ต่างไปจากสภาพธรรมชาติมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี ปริมาณมาก จะไม่ให้ผลผลิตโสมที่มีคุณภาพ

รากโสมเกาหลี 6 ปี

การเจริญเติบโตและวงจรชีวิตของโสมเกาหลี

การปลูกโสมตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้ระยะเวลา 4-6 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวโสมแล้ว พื้นที่ที่เคยปลูกโสมนั้นจะต้องปล่อยทิ้งไว้นานถึง 15 ปี ไม่สามารถปลูกโสมได้อีก จะต้องปลูกพืชพวกถัวเหลืองที่ซึ่งจะคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่ารากโสม ได้ดูดสารอาหาร แร่ธาตุต่างๆ ไปจากดินอย่างมากมายเลยทีเดียว