การเพาะปลูกโสมเกาหลี และวงจรชีวิตของโสม

บนคาบสมุทรเกาหลี โสมขึ้นอยู่ทั่วประเทศ โสมสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ บนเทือกเขาหลายแห่ง ที่บริเวณตอนเหนือของ คาบสมุทรเกาหลี ที่ความสูง 100-800 เมตร เหนือน้ำทะเล ในประเทศเกาหลีใต้ สภาพดินและพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมของเกาหลี โสมสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ เกาหลีตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของซีกโลกเหนือ ซึ่งมีสภาพดินและภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่ การเจริญเติบโตของโสม

ปิดความเห็น บน การเพาะปลูกโสมเกาหลี และวงจรชีวิตของโสม

รู้จัก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (พรีไบโอติก)

ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มี คุณประโยชน์ต่อร่างมนุษย์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นใยอาหารและพรีไบโอติกที่สามารถเป็น อาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลําไส้ของมนุษย์ได้

ปิดความเห็น บน รู้จัก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (พรีไบโอติก)

โสมเกาหลีสกัด จากโสมแดง สูตรเข้มข้น ช่วยในการดูแลสุขภาพ

โสมแดงเกาหลีแดดังสกัดจากรากโสมแดงเกาหลีแท้ 100% คัดพิเศษจากไร่โสมคุณภาพ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นโสมแดง โกเรีย โกลด์ พรีเมี่ยม คัดเฉพาะโสมอายุแก่กว่า 6 ปี เท่านั้น

ปิดความเห็น บน โสมเกาหลีสกัด จากโสมแดง สูตรเข้มข้น ช่วยในการดูแลสุขภาพ