โสมเกาหลีแบ่งได้ 4 ชนิด คือ รากโสมสด, โสมขาว, โสมแดง, โสมดำ

โสมเกาหลีแบ่งได้ 4 ชนิด คือ รากโสมสด, โสมขาว, โสมแดง, โสมดำ

โสมสด KOREAN FRESH GINSENG

 คือ รากโสมสดที่เก็บเกี่ยวจากต้น

โสมขาว KOREAN GINSENG

คือโสมสดที่ขุดขึ้นมาจากดิน ล้างทำความสะอาด สามารถนำไปใช้ได้ทันที อาจนำไปตากแห้งให้น้ำระเหยออกไปเพื่อให้เก็บรักษาไว้ใช้ได้นานขึ้น ใช้เป็นส่วนผสมของยาจีนและทำอาหารได้

โสมแดง KOREAN RED GINSENG

คือโสมขาวที่นำไปผ่านวิธีการอบ เพื่อให้มีสรรพคุณทางยามากขึ้น ลักษณะของรากจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดง และมีความชื้นเล็กน้อย โสมแดงนี้ถือว่ามีคุณค่าทางยามากที่สุดและราคาแพง

โสมดำ KOREAN BLACK GINSENG

คือ การนำรากโสมสดไปอบด้วยไอน้ำ (Stream) ด้วยอุณหภูมิสูงและ นำไปตากแดดจนแห้ง ทำซ้ำจำนวน 9 ครั้ง รากโสมจะเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท โสมดำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารซาโปนินและมีประสิทธิมากกว่าโสมทั่วไปถึง 40 เท่า

อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตรากโสมเกาหลีทั้ง 4 ประเภท ข้างต้น ส่งผลให้โสมมีปริมาณสาร Ginsengnoside และคุณประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถเลือกบริโภคโสมแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด และทางบริษัท มาเธอร์ แอนด์ ดอเทอร์ จำกัด อยากให้ผู้บริโภคคำนึงว่า ถ้าหากจะบริโภคโสมเพื่อคาดหวังสรรพคุณทางยาหรือเพื่อบำรุงร่างกาย ผู้บริโภคควรเลือกซื้อโสมที่มีอายุ 6 ปี เท่านั้น